ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍

പാപഗ്രഹേ സപ്തമരാശിസംസ്ഥേ
ഹാനിം വദേ൪ദ്ദീപവിഭൂഷണാനാം
പൂജാ ച തത്സാധനമുത്സവോ വാ
വൈകല്യമേഷാം ഖഗതേ തു കല്പ്യം

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹം ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ വന്നാല്‍ ദേവന്‍റെ തിരുവാഭരണങ്ങള്‍ക്ക് നാശം മുതലായ ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ വിളക്ക് (വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത്) യഥാകാലം വേണ്ടപോലെ ഇല്ലെന്നു പറയേണ്ടതാണ്. ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പാപഗ്രഹത്തിന്‍റെ ഭാവാധിപത്യം മുതലായ ദോഷവശങ്ങളനുസരിച്ച് തിരുവാഭരണങ്ങള്‍ അപഹരിച്ചുവെന്നോ നശിച്ചു വെന്നോ ഉള്ള വിഭാഗങ്ങളും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.

പൂജ, ഉത്സവം മുതലായവ പത്താം ഭാവംകൊണ്ടാണല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പത്താം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍ , പൂജശരിക്കില്ലെന്നോ ശരിയല്ലെന്നോ പറയാം. ഇതുപോലെ പൂജാസാധനങ്ങളും അപൂ൪ണ്ണങ്ങളെന്നോ അഹിതങ്ങളെന്നോ പറയാം. ഉത്സവവും യഥാകാലം ഇല്ലെന്നോ യഥാവിധിയല്ലെന്നോ പറയേണ്ടതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.