ബിംബങ്ങള്‍ (വിഗ്രഹം) നി൪മ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍

സ്വ൪ണ്ണോപലരജതകാംസ്യക-
കടുശ൪ക്കരദാരുലേപനൈ൪മ്മുനിഭിഃ
ബിംബാനി പുരാ പൂ൪വ്വൈഃ
കൃതാനി താന്യേവമാദിശേന്മതിമാന്‍

സാരം :-

സ്വ൪ണ്ണം, കല്ല്‌ (ശില),  വെള്ളി, ഓട് ലോഹം, കടുശ൪ക്കര, മരം, മണ്ണ് തുടങ്ങിയ ഇഴുക്കമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ക്കൊണ്ട് പണ്ടുള്ളവ൪ ബിംബങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.