ദേവകോപത്തെ പറയേണ്ടതാണ്

സൗമ്യാനാമുദയശ്ച ദൃഷ്ടിരമരാചാ൪യ്യസ്ഥിതിശ്ചേപ്സിതേ
ഭാവേ ചാഭിമതേ തഥേതരഖഗാ ദേവസ്യ തേƒനുഗ്രഹം
ബ്രൂയുഃ പാപദൃഗന്വയാനഭിമതസ്ഥാനസ്ഥസ൪വ്വഗ്രഹാ-
കോപം സാശുഭഭാവഹേതുകമിമം തം വാഥ ഭാവം പ്രതി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങളോ, വിശേഷിച്ച് വ്യാഴമോ, ലഗ്നത്തില്‍, നില്‍ക്കുക, നോക്കുക ഇഷ്ടഭാവങ്ങളില്‍ വരിക, പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുക ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ദേവന്‍റെ അനുഗ്രഹം ശരിയായുണ്ടെന്നു പറയണം. ശുഭഗ്രഹങ്ങളില്‍വച്ച് വ്യാഴത്തിനു പ്രാമാണ്യമുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകം ഓ൪ത്തുകൊള്ളണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നത്തിലേയ്ക്ക്‌ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടാവുക, ശുഭഗ്രഹങ്ങളും പാപഗ്രഹങ്ങളും അവരവ൪ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുക, ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ദേവകോപത്തെ പറയേണ്ടതാണ്.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഏതൊരു ഭാവത്തിലാണോ ദേവകോപത്തിന് ഹേതുഭൂതന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്നത്, ആ ഭാവം നിമിത്തമാണ് ദേവകോപം ഉണ്ടായതെന്ന് മുന്‍പറഞ്ഞ ക്രമം അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അഥവാ ആ ഭാവംകൊണ്ട് തന്ത്രി, ഊരാളന്‍ മുതലായവരില്‍ ആരെ ചിന്തിക്കാമൊ അവരുടെ മേല്‍ ദേവകോപം ഉണ്ടെന്നും പറയാം. ഇതുപോലെ ലഗ്നഭാവംകൊണ്ട് സാന്നിദ്ധ്യം, സാന്നിദ്ധ്യവൈകല്യം ഇവയും ന്യായമനുസരിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം. സാന്നിദ്ധ്യവൈകല്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും അനിഷ്ടഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.