ശനി മുതലായ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോരോ അനിഷ്ടങ്ങളേയും വ്യാഴം മുതലായ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ വെവ്വേറെയുള്ള ഇഷ്ടഫലങ്ങളെ പറയുന്ന വിധം


ഭൗമോ രോഗം കുരുതേ ഭോഗം ശുക്രസ്ത്വരോഗതാം സൗമ്യഃ
സൗരോ മരണം ദിനകൃന്നാശം ചിരജീവനം ജീവഃ ഇതി.

സാരം :-

ചൊവ്വാ അനിഷ്ടപ്രദനായാല്‍ രോഗവും

ശുക്രന്‍ ഇഷ്ടപ്രദനായാല്‍ ഭോഗസുഖവും

ബുധന്‍ ഇഷ്ടപ്രദനായാല്‍ ആരോഗ്യം മുതലായ ദേഹസുഖവും

ശനി അനിഷ്ടനായാല്‍ മരണവും

ആദിത്യന്‍ അനിഷ്ടദനായാല്‍ പല വിധേന നാശവും

വ്യാഴം ഇഷ്ടദനായാല്‍ ദീര്‍ഘായുസ്സും


*************

ദ്യുനസ്ഥൗ കുജഭാനുജൗ ഖലു രുജേ സ്യാതാം തായോഃ കസ്യപി
ദ്യോഗോƒന്യസ്യ മദസ്ഥിതിശ്ച മൃതയോ രിഃഫാര്‍ത്ഥസംസ്ഥൗ ച തൗ
പാപാഃ സ്യുശ്ചതുരശ്രഗാഞ്ച മൃതിദാഃ പ്രോക്തം ത്വിദം ചിന്തനം
ഭാവാനാം തദധീശകാരകവിഹംഗാനാം ത്രയാണാമപി


സാരം :-

ചൊവ്വയും ശനിയും എഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ രോഗത്തെ പറയണം. അവരില്‍ ഒരാള്‍ ലഗ്നത്തിലും ഒരാള്‍ എഴാം ഏഴാം ഭാവത്തിലും നിന്നാലും ആ കുജശനികള്‍ പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടിലുമായി നിന്നാലും നാലിലുമെട്ടിലുമായി നിന്നാലും മരണത്തെ പറയേണ്ടതാണ്‌. ഈ യോഗം പറയപ്പെട്ടത് ലഗ്നത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണല്ലോ. അതുപോലെ ലഗ്നാധിപനേയും കാരകഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനേയും ആസ്പദമാക്കിയും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഏതൊരു ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ ഭാവത്തെയും ഭാവാധിപനേയും കാരകഗ്രഹത്തേയും ആസ്പദമാക്കി ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം. ഈ യോഗം "ദിവാകരേന്ദു സ്മരഗൗകുജാര്‍ക്കജൗ" എന്നുള്ള ബൃഹജ്ജാതകവചനത്തില്‍ മിക്കവാറും സാരാംശമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.