ആദിത്യന്‍റെ സ്ഥാനം ലഗ്നമെന്നു സങ്കല്പിച്ചു പ്രഷ്ടാവിന്‍റെ ബന്ധനത്തേയും (ജയില്‍വാസത്തേയും) പറഞ്ഞുകൊള്ളണം

കൃത്വാലഗ്നം രവേഃ സ്ഥാനേ പ്രഷ്ടുര്‍ബന്ധോƒപി കഥ്യതാം
ലഗ്നേ പരസ്ഥിരദ്വന്ദ്വേ ബന്ധോ ദൂരാന്തികാദ്ധ്വസു.

സാരം :-

  ആദിത്യന്‍റെ സ്ഥാനം ലഗ്നമെന്നു സങ്കല്പിച്ചു പ്രഷ്ടാവിന്‍റെ ബന്ധനത്തേയും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം എങ്ങനെയെന്നാല്‍ ലഗ്നത്തിന്‍റെ ഏഴ്, അഞ്ച്, ഒമ്പത്, ഈ ഭാവങ്ങള്‍ പാപക്ഷേത്രങ്ങളാവുകയും ഇതില്‍ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടു പാപന്മാര്‍ നില്‍ക്കുകയോ അവരുടെ അംശകം വരികയോ ചെയ്‌താല്‍ പ്രഷ്ടാവിനു ജയില്‍വാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയണം. ചരരാശി ലഗ്നമായാല്‍ ദുരെവച്ചാണെന്നും സ്ഥിരരാശി ലഗ്നമായാല്‍ സമീപപ്രദേശത്തുവച്ചാണെന്നും ഉഭയരാശി ലഗ്നമായാല്‍ വഴിയില്‍ വച്ചാണെന്നും പറയണം.  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.