സംബന്ധവും വേളിയും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്ത്?


നമ്പൂതിരി പുരുഷന്മാര്‍ അന്യജാതിയില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് "സംബന്ധം" എന്ന് വിളിച്ചുപോന്നത്. അന്യജാതി എന്നതുകൊണ്ട്‌ നായര്‍ ജാതി മാത്രമാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വജാതിയില്‍ നിന്നുതന്നെയാണ് വിവാഹമെങ്കില്‍ അതിനെ "വേളിയെന്നും" കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകളുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് "കൂട്ടിരിപ്പ്" എന്നും പറയുന്നു. നമ്പൂതിരിമാരില്‍ മൂത്ത പുത്രന്‍ മാത്രമേ വേളികഴിക്കാവു എന്നൊരാചാരവും നിലനിന്നുപോന്നിരുന്നു. ആയതിനാല്‍ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ സംബന്ധമോ കൂട്ടിരിപ്പോ കഴിക്കുകയാണ് പതിവ്. സംബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മക്കള്‍ക്ക്‌ പിതാവിന്‍റെ സ്വത്തിന് യാതൊരവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ക്ഷത്രിയര്‍ നായര്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നും വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെയും സംബന്ധം എന്നുതന്നെയാണ് വിളിച്ചുപോന്നത്. ഇക്കാലത്ത് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.