കാല്‍ കഴുകിച്ചൂട്ട്‌ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?


ഇത് ബ്രാഹ്മണരോട് കാട്ടുന്ന ആദരചടങ്ങാണ്. സത്പുത്രന്മാരുണ്ടാവാനും അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കും സദ്‌ഗതിയ്ക്കുവേണ്ടിയും കാല്‍ കഴുകിച്ചൂട്ട് നടത്താറുണ്ട്‌. ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി പാദങ്ങള്‍ കഴുകി ആദരവോടെ ഗൃഹങ്ങളില്‍ ഇരുത്തി ദക്ഷിണയും സദ്യയും കൊടുക്കുന്നത് ചില കുടുംബങ്ങളില്‍ പതിവുണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.