ത്രിഗുണങ്ങള്‍ എന്താണ്?

വിശ്വത്തിനാധാരഭൂതമായത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നിവയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്‍. കാണാവുന്നവയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ളൂ. കാണുന്നതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. നശിക്കാത്തതിനെ കാണുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. ആകൃതി ഒരു ഗുണമാണ്. ഈശ്വരന് ആകൃതിയില്ല. അതിനാല്‍ ഈശ്വരന്‍ നിര്‍ഗ്ഗുണനാണ്. നിര്‍ഗ്ഗുണനായ ഈശ്വരനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടറിയാം. എന്നാല്‍ മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട് ദര്‍ശിക്കാവുന്നതല്ല. ത്രിഗുണങ്ങള്‍ക്ക് ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി, അര്‍ത്ഥശക്തി എന്നീ മൂന്ന് ശക്തികളുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിന്‍റെ ശക്തി ജ്ഞാനവും രജോഗുണത്തിന്‍റെ ശക്തി ക്രിയയും, തമോഗുണത്തിന്‍റെ ശക്തി അര്‍ത്ഥവുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.