രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി - 8

125. ദശരഥൻ മരിച്ച ഉടനെ ആരെക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിരുന്നു വസിഷ്ഠൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചത്?
ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരെ

126. അയോദ്ധ്യയിലെത്തിയ ഭരതന്, പിതാവിന്റെ മരണകാരണം അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൈകേയിയോടു തോന്നിയ ഭാവം എന്തായിരുന്നു?
ക്രോധം

127. ദശരഥന്റെ സംസ്കാരാദികൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർ

128. ദശരഥന്റെ സംസ്കാരാദികൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അയോദ്ധ്യാവാസികളോടുകൂടി ഭരതൻ പുറപ്പെട്ടത് എവിടേക്കായിരുന്നു?
ശ്രീരാമന്റെ സമീപത്തേക്ക്

129. ഭരതൻ ശ്രീരാമനെ കാണുവാനായി വനത്തിലേക്കു പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു?
അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് ശ്രീരാമനെകൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ

130. ശ്രീരാമനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുവാനായി വനത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ട ഭരതാദികൾ ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത് ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നു?
ശൃംഗിവേരം

131. ഭരതന്റെ വനാഗമനോദ്ദേശം യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞ ഗുഹന് ഭരതനോടു തോന്നിയ മനോവികാരം എന്തായിരുന്നു?
ഭക്തി

132. ശ്രീരാമൻ എവിടെ വസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഗുഹൻ ഭരതനോട് പറഞ്ഞത്?
ചിത്രകൂടം

133. ഗംഗ കടന്നശേഷം ഭരതാദികൾ ആരുടെ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു ചെന്നെത്തിയത്?
ഭരദ്വാജൻ

134. ഭരദ്വാജമഹർഷി ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടായിരുന്നു ഭരതാദികളെ സൽക്കരിച്ചത്?
കാമധേനു

135. ഭരതൻ ശ്രീരാമനെ അറിയിച്ച ദുഃഖവാർത്ത എന്തായിരുന്നു?
ദശരഥന്റെ മരണം

136. ശ്രീരാമൻ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ച പിണ്ഡം എന്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു?
ഇംഗുദിയുടെ പിണ്ണാക്ക്

137. കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ എണ്ണയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതെന്ത്?
ഇംഗുദി (ഓടൻ)

138. ഭരതൻ കാട്ടിൽ ചെന്നെത്തി ശ്രീരാമനെ സന്ദർശിച്ചശേഷം അപേക്ഷിച്ചതെന്തായിരുന്നു?
രാജ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ

139. അയോദ്ധ്യയിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ വിസമ്മതിച്ച ശ്രീരാമനോട് ഭരതൻ വാങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു?
പാദുകങ്ങൾ

140. അയോദ്ധ്യയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുവാൻ ശ്രീരാമനെ ഭരതൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാമന്റെ അവതാരരഹസ്യം ഭരതനെ ധരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
വസിഷ്ഠൻ

141. പതിനാലുസംവത്സരം പൂർത്തീകരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ശ്രീരാമൻ അയോദ്ധ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഭരതന്റെ ശപഥം?
അഗ്നിപ്രവേശം

142. ശ്രീരാമന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം അയോദ്ധ്യയിലേക്കു തിരിച്ചുപോയ ഭരതൻ പിന്നീട് താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു?
നന്ദിഗ്രാമം

143. ശ്രീരാമഭരതന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായ സംവാദത്തിൽനിന്നും പിന്നീടുണ്ടായ ഭരതന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പ്രകടമാകുന്നത് ഭരതന്റെ ഏത് ഗുണമാണ്?
ഭ്രാതൃഭക്തി

144. ശ്രീരാമപാദുകങ്ങളെ എവിടെവച്ചായിരുന്നു ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർ പൂജിച്ചിരുന്നത്?
സിംഹാസനം

145. ചിത്രകൂടം വിട്ടുപോയശേഷം ശ്രീരാമൻ ഏതു മഹർഷിയെയായിരുന്നു സന്ദർശിച്ചത്?
അത്രി

146. അത്രിമഹർഷി ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
ബ്രഹ്‌മാവ്‌ 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.