രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി - 14

276. നളൻ എന്ന വാനരന്റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു?
വിശ്വകർമ്മാവ്

277. നീലൻ എന്ന വാനരന്റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു?
അഗ്നിദേവൻ

278. ദേവന്മാർക്കിടയിൽ വിശ്വകർമ്മാവിനുള്ള സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു?
ദേവശില്പി

279. അസുരശില്പി ആരായിരുന്നു?
മയൻ

280. താരൻ എന്ന വാനരന്റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു?
ബൃഹസ്പതി

281. ഗന്ധമാദനൻ എന്ന വാനരൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
വൈശ്രവണൻ

282. മൈന്ദൻ, വിവിദൻ എന്നീ വാനരന്മാർ ആരുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു?
ആസ്വിനീദേവകൾ

283. അശ്വിനീ ദേവകൾ ആരെല്ലാം?
ദസ്രൻ, നാസത്യൻ

284. അശ്വിനീദേവകൾക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥാനം എന്ത്?
ദേവവൈദ്യന്മാർ

285. സീതാന്വേഷണത്തിനായി വാനരന്മാരെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തുവാൻ സുഗ്രീവൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയപരിധി എത്രയായിരുന്നു?
30 ദിവസം

286. ദക്ഷിണദിക്കിലേക്കയച്ച വാനരന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ആരായിരുന്നു?
ഹനുമാൻ

287. സീതാന്വേഷണത്തിനായി പോയ വാനരന്മാരിൽ അംഗദൻ പോയത് ഏതു ദിക്കിലേക്കായിരുന്നു?
ദക്ഷിണദിക്ക്

288. സീതയ്ക്കു നൽകുവാനായി ശ്രീരാമൻ ഹനുമാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചതെന്തായിരുന്നു?
അംഗുലീയം

289. സീതാന്വേഷണത്തിനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹനുമാൻ തുടങ്ങിയ വാനരന്മാർ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എന്ത് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു?
വെള്ളം

290. സീതാന്വേഷണത്തിനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാനരന്മാർ ചെന്നെത്തിയ ഗുഹയിൽ വസിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു?
സ്വയംപ്രഭ

291. സ്വയംപ്രഭയുടെ ഗുഹയിലെത്തിയ വാനരന്മാരിൽ ആരായിരുന്നു അവരോട് തങ്ങളുടെ ആഗമനോദ്ദേശവും മറ്റും വിവരിച്ചത്?
ഹനുമാൻ

292. ഗുഹയിൽ തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാനും സീതയെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന വാനരന്മാർ അവിടെ ചെല്ലുമെന്നും മറ്റും സ്വയംപ്രഭയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരായിരുന്നു?
ഹേമ

293. ഹേമയെന്ന തപസ്വിനി ആരുടെ പുത്രിയായിരുന്നു?
വിശ്വകർമ്മാവ്

294. ഹേമയ്ക്ക് മനോഹരമായ വാസസ്ഥലം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു?
പരമേശ്വരൻ

295. ഹേമ, ആ സ്ഥലം വിട്ട് എവിടേക്കുപോയി എന്നായിരുന്നു സ്വയംപ്രഭ വാനരന്മാരോടു പറഞ്ഞത്?
ബ്രഹ്മലോകം

296. സ്വയംപ്രഭ ആരുടെ പുത്രിയായിരുന്നു?
ഗന്ധർവ്വൻ

297. വാനരന്മാർ സല്ക്കരിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചശേഷം സ്വയംപ്രഭ എവിടേക്കുപോയി?
ശ്രീരാമസന്നിധിയിൽ

298. സ്വയംപ്രഭയാൽ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീരാമൻ അവരോട് എവിടെച്ചെന്ന് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് മോക്ഷം നേടുവാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചത്?
ബദര്യാശ്രമം

299. സ്വയംപ്രഭയുടെ വാസസ്ഥലം വിട്ടശേഷം സീതയെ അന്വേഷിച്ച് സഞ്ചരിച്ച വാനരന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയായിരുന്നു?
ദക്ഷിണവാരിധീതീരം

300. ദക്ഷിണവാരിധീതീരത്തെത്തിയ വാനരന്മാർ സീതയെ കാണാത്ത ഇച്ഛാഭംഗം നിമിത്തം എന്തുചെയ്യുവാനായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടത്?
പ്രായോപവേശം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.