രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി - 13

252. ഋഷ്യമൂകാചലത്തിൽ കടന്നാൽ തലപൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് ബാലിയെ ശപിച്ച മഹർഷി ആരായിരുന്നു?
മതംഗൻ

253. ശ്രീരാമന്റെ കഴിവ് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരൊറ്റ ബാണംകൊണ്ട് ഭേദിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി സുഗ്രീവൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു?
സപ്തസാലങ്ങൾ

254. ബാലിയെ യുദ്ധത്തിനു വിളിക്കുവാൻ സുഗ്രീവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു?
ശ്രീരാമൻ

255. കിഷ്കിന്ധയിൽ വനരാജാവായി വാണിരുന്നത് ആരായിരുന്നു?
ബാലി

256. ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ തമ്മിൽ ആദ്യമുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
ബാലി

257. ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ തമ്മിൽ ആദ്യമുണ്ടായ യുദ്ധാവസരത്തിൽ ശ്രീരാമൻ ബാലിക്കുനേരെ ബാണം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ത്?
ബാലിസുഗ്രീവന്മാരെ തിരിച്ചറിയാഞ്ഞതിനാൽ

258. ബാലിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ സുഗ്രീവനെ തിരിച്ചറിവാനായി ശ്രീരാമൻ സുഗ്രീവനു നൽകിയ അടയാളം എന്തായിരുന്നു?
മാല

259. ബാലിയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആരു കൊടുത്ത മാലയായിരുന്നു?
ദേവേന്ദ്രൻ

260. സുഗ്രീവനുമായി രണ്ടാംവട്ടം യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ബാലിയെ തടഞ്ഞുവെച്ചത് ആരായിരുന്നു?
ബാലിയുടെ ഭാര്യ താര

261. ബാലിയുടെ പുത്രൻ ആരായിരുന്നു?
അംഗദൻ

262. രണ്ടാമതുണ്ടായ ബാലിസുഗ്രീവയുദ്ധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷീണിതനായത് ആരായിരുന്നു?
സുഗ്രീവൻ

263. സുഗ്രീവനെ രക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനായി ബാലി - സുഗ്രീവ യുദ്ധാവസരത്തിൽ ശ്രീരാമൻ എന്തു ചെയ്തു?
ബാലിയുടെ നേർക്കു അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു

264. ശ്രീരാമൻ ബാലിയെ വധിയ്ക്കുവാനായി ശരം പ്രയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
വൃക്ഷം മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട്

265. ബാലിയുടെ മരണശേഷം വാനര രാജാവായി അഭിഷിക്തനായത് ആരായിരുന്നു?
സുഗ്രീവൻ

266. കിഷ്കിന്ധായിലെ യുവരാജാവായി അഭിഷിക്തനായത് ആരായിരുന്നു?
അംഗദൻ

267. വർഷക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെയുള്ള നാലു മാസക്കാലം ശ്രീരാമൻ താമസിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു?
പ്രവർഷണഗിരി

268. സുഗ്രീവൻ കിഷ്കിന്ധയിലെ രാജാവായി സുഖലോലുപനായി കഴിയവെ, സീതാന്വേഷണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
ഹനുമാൻ

269. സീതാന്വേഷണകാര്യം സുഗ്രീവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞയച്ചത് ആരെയായിരുന്നു?
ലക്ഷ്മണൻ

270. ശ്രീരാമന്റെ ദൗത്യവുമായി, കോപത്തോടെ സുഗ്രീവസന്നിധിയിലെത്തിയ ലക്ഷ്മണനെ സ്വീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
അംഗദൻ

271. സുഗ്രീവന്റെ സചിവന്മാരിൽ ഋക്ഷകുലാധിപനായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് ആരായിരുന്നു?
ജാംബവാൻ

272. ഹനുമാന്റെ പിതാവായ വാനരൻ ആരായിരുന്നു?
കേസരി

273. ഹനുമാന്റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു?
അഞ്ജന

274. ജാംബവാൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
ബ്രഹ്‌മാവ്‌

275. സുഷേണൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
വരുണൻ 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.