രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി - 7

98. ശ്രീരാമന്റെ അവതാരരഹസ്യം അയോദ്ധ്യാ വാസികളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു?
വാമദേവൻ

99. വനവാസത്തിനു പോകുമ്പോൾ ശ്രീരാമനെ അനുഗമിച്ചത് ആരെല്ലാമായിരുന്നു?
സീതയും ലക്ഷ്മണനും

100. വനവാസാവസരത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു?
സുമിത്ര

101. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ വനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു?
മരവുരി

102. വനവാസത്തിനിറങ്ങിയ ശ്രീരാമാദികളെ തേരിലേറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത് ആരായിരുന്നു?
സുമന്ത്രർ

103. വനവാസത്തിനിറങ്ങിയ ശ്രീരാമൻ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് ആരെയായിരുന്നു?
ഗുഹൻ

104. ഗുഹൻ ഏതു വർഗ്ഗക്കാരുടെ രാജാവായിരുന്നു?
നിഷാദന്മാർ

105. രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക് ജടപിരിക്കുവാനായി ഗുഹൻ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തതെന്തായിരുന്നു?
വടക്ഷീരം

106. ഗുഹൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു?
 ശൃംഗിവേരം

107. ശ്രീരാമാദികളെ ഗുഹൻ കടത്തിയ നദി ഏതായിരുന്നു?
ഗംഗാനദി

108. ഗംഗാനദി കടന്നശേഷം ശ്രീരാമൻ സന്ദർശിച്ചത് ഏതു മഹർഷിയെയായിരുന്നു?
ഭരദ്വാജൻ

109. ഭരദ്വാജാശ്രമം പിന്നിട്ടശേഷം ശ്രീരാമൻ സന്ദർശിച്ചത് ഏതു മഹർഷിയെയായിരുന്നു?
വാല്മീകി

110. വാല്മീകിയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു?
രത്‌നാകരൻ

111. വാല്മീകി ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
വരുണൻ

112. വാല്മീകി മഹർഷിയാകുന്നതിനുമുമ്പുള്ള ജീവിതം ഏതുരീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു?
കാട്ടാളന്റെ

113. വാല്മീകിക്ക് മന്ത്രോപദേശം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു?
സപ്തർഷികൾ

114. വാല്മീകിക്ക് ഏതു മന്ത്രം, ഏതു രീതിയിലായിരുന്നു സപ്തർഷികൾ ഉപദേശിച്ചത്?
രാമമന്ത്രം, "മരാ മരാ" എന്ന്

115. വാല്മീകി, മഹർഷിയായി പുറത്തുവന്നത് എന്തിൽ നിന്നായതിനാലായിരുന്നു ആ പേർ ലഭിച്ചത്?
വാല്മീകം (പുറ്റ്)

116. ശ്രീരാമാദികൾ വനവാസത്തിനുപോയശേഷം ദശരഥൻ ആരുടെ ഗൃഹത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്?
കൗസല്യ

117. ദശരഥന് ആരിൽ നിന്നായിരുന്നു ശാപം ഏറ്റത്?
വൈശ്യദമ്പതികൾ

118. ദശരഥന് ഏറ്റ ശാപം എന്തായിരുന്നു?
പുത്രശോകത്താൽ മരണം

119. ദശരഥന് ശാപംകിട്ടാൻ കാരണമായ കഥയിൽ, അദ്ദേഹം ബാണംവിട്ടതു ഏതു മൃഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു?
കാട്ടാന

120. ദശരഥൻ ആനയെ ഉദ്ദേശിച്ച് അയച്ച ബാണം ആർക്കാണ് തറച്ചത്?
മുനികുമാരന്

121. ദശരഥന്റെ ബാണമേറ്റ മുനികുമാരൻ എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു രാത്രിസമയത്ത് കാട്ടിൽ പോയത്?
മാതാപിതാക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുക്കുവാൻ

122. ദശരഥന്റെ ബാണമേറ്റ മുനികുമാരന് എന്തു സംഭവിച്ചു?
മരണം

123. ആരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ദശരഥൻ ചരമം പ്രാപിച്ചത്?
ശ്രീരാമസീതാലക്ഷ്മണന്മാരെ

124. ദശരഥന്റെ മൃതശരീരം സൂക്ഷിച്ചത് എന്തിലായിരുന്നു?
എണ്ണത്തോണിയിൽ

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.