പ്രശ്നാരംഭം

പൃഛകന്‍റെ ഗൃഹത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചശേഷം ദൈവജ്ഞന്‍ ഗൃഹാന്തര്‍ഭാഗത്ത് പ്രശ്നക്രിയ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് പ്രശ്നം വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് മുന്‍ അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നത്തിനു യോജിച്ച സമയം സൂര്യോദയത്തിനും മധ്യാഹ്നത്തിനും വളരെ അടുത്ത സമയമല്ല സൂര്യന്‍ നല്ല പോലെ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പ്രശ്നം വയ്ക്കണം.

ദൈവജ്ഞന്‍ കിഴക്ക് അഭിമുഖമായി സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. കുത്തിയിരിക്കുകയോ ശരീര ഭാഗങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ക്ലേശം തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഇരിക്കരുത്. കുളിച്ച് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ശാസ്ത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞരീതിയില്‍ പ്രശ്നക്രിയ ഗുരുവിനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങണം.

ദൈവജ്ഞന്‍ പീഠത്തില്‍ ഇരുന്നതിനുശേഷം പ്രശ്നക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാന്‍ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറയണം. അവര്‍ ആദ്യം ഏത് സാധനമാണ് കൊണ്ട് വരുന്നതെന്നും, ആ സാധനങ്ങള്‍ ഏതേതു ദിക്കിലാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെന്നും, കൊണ്ട് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കുറച്ചാണോ കൂടുതലാണോ എന്നും  ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതെല്ലാം പ്രശ്ന ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ്. ദൈവജ്ഞന്‍ പീഠത്തില്‍ ഇരുന്നിട്ട് പ്രശ്നസാമഗ്രികള്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ പറയുന്നതോടുകൂടി പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയായി. ഈ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന നിമിത്തങ്ങളേയും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. പ്രശ്നസാമഗ്രികളില്‍ ഭസ്മമാണ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് മരണസൂചകമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ആദ്യം വിളക്കാണ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ നല്ല ലക്ഷണമാണ്.

സാധന സാമഗ്രികള്‍ എല്ലാം കൊണ്ട് വച്ചതിനുശേഷം ദീപം കത്തിക്കാന്‍ പറയണം. ദൈവജ്ഞന്‍ പറയാതെ തന്നെ ദീപം കത്തിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ ജ്വാല ശ്രദ്ധിക്കണം. അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നമാണ് വെയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ വീട്ടുകാരോട് മുന്‍ കൂട്ടി തന്നെ അതിലേയ്ക്കുവേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി വെക്കാന്‍ പറയണം. ഇന്ന് ദൈവജ്ഞന്മാര്‍ പ്രശ്നം പൂജ എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ അച്ചടിച്ച്‌ മുന്‍കൂട്ടി നല്‍കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിനുവേണ്ട ഏതെങ്കിലും സാധങ്ങള്‍ തയ്യാറാകാതെ വരും അത് പ്രശ്നത്തിന് കുറവായി അനുഭവപ്പെടും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.