അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ - പൃഛകനെ അറിയിക്കേണ്ടത്

അഷ്ടമംഗല വസ്തുക്കള്‍ ഒരു ഉരുളിയിലോ തട്ടത്തിലോ ചെപ്പ്, കണ്ണാടി, ചെറിയ സ്വര്‍ണ്ണനാണയം, പുഷ്പം, അക്ഷതം ഫലം, താംബൂലം ഗ്രന്ഥം, വസ്ത്രം, ഉത്തരീയ വസ്ത്രം, വിളക്ക്.

പൂജാ സാമഗ്രികള്‍ :-  രാശിപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൂജാസാമഗ്രികള്‍, പുഷ്പം, പഴനിവേദ്യം, മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി, കുങ്കുമം, പൂജാപാത്രം, ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള പാത്രം, ധൂപക്കുറ്റി, ചന്ദനം, തുമ്പപൂവ്, അക്ഷതം, എണ്ണ, തിരി, തീപ്പെട്ടി, തൂബെല ഇതുകൂടാതെ ഇടങ്ങഴി പാത്രത്തില്‍ വെളുത്ത അരി വയ്ക്കണം. വസ്ത്രം, ഉത്തരീയം ദൈവജ്ഞന് ഉടുക്കാന്‍ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രന്ഥം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വെയ്ക്കാറുണ്ട്‌.

സാധനം കൊണ്ട് വന്നു വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ വിളക്കും കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ ജ്വലിപ്പിക്കാന്‍ പറയണം. കത്തുന്ന വിളക്കിന്‍റെ ലക്ഷണം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രശ്നഫലവുമായി യോജിപ്പിക്കണം.

8 മംഗള വസ്തുക്കളുടെ മുമ്പാകെ സാക് ഷ്യപ്പെടുത്തി പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം എന്ന് പേര് പറയുന്നത്. 1. ചെപ്പ്, 2. കണ്ണാടി. 3. സ്വര്‍ണ്ണം, 4. പുഷ്പം, 5. അക്ഷതം, 6. ഫലം, 7. താംബൂലം, ഗ്രന്ഥം ഇവയാണ് അഷ്ടമംഗല വസ്തുക്കള്‍.

ഈ മംഗള വസ്തുക്കള്‍ കൂടാതെ 8 എന്ന സംഖ്യക്കും ഈ പ്രശ്നക്രിയയില്‍ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.