രാശിചക്ര ലേഖനഭൂമി

രാശിചക്രം ദൈവജ്ഞന്‍റെയും പൃഛകന്‍റെയും പ്രതികൃതി യാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ രാശിചക്രം പൃഛകന്‍റെ വീടിനേയും ചുറ്റുപാടുള്ള പറമ്പ് പുരയിടം ഇവയേയും പ്രതിനിധീകരിക്കും. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രശ്നം വെയ്ക്കുമ്പോള്‍ രാശിചക്രത്തിലെ ഓരോ അറയും (columns) പുരയിടത്തിന്‍റെയും പറമ്പിന്‍റെയും അതാത് ദിക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

രാശിചക്രം വരച്ച ഭൂമി നിമ്നോന്നതമായിക്കണ്ടാല്‍ പൃഛകന്‍റെ വീട്ടു പറമ്പിലും ആ പ്രദേശങ്ങള്‍ നിമ്നോന്നതങ്ങളാണെന്ന് പറയണം.

രാശിചക്രത്തില്‍ ഏത് രാശി ഭാഗം നിമ്നമായിരിക്കുന്നുവോ പറമ്പിലും ആ ഭാഗം കുഴിയായിരിക്കും. രാശിചക്രത്തില്‍ ഏത് രാശി ഭാഗം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നുവോ പറമ്പില്‍ ആ ഭാഗം ഉയര്‍ന്നിരിക്കും. പലകയിലോ സിമന്‍റ് തറയിലോ രാശിചക്രം വരച്ചാല്‍ ഈ സൂചന ലഭിക്കുകയില്ല.

രാശിചക്രത്തില്‍ പുല്ലുകളുണ്ടെങ്കില്‍ പറമ്പില്‍ ആ സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയണം. രാശി ചക്രത്തില്‍ ജലമയം കണ്ടാല്‍ പൃഛകന്‍റെ പറമ്പില്‍ തത്തുല്യ പ്രദേശത്ത് ജലം കാണും. രാശി ചക്രത്തില്‍ ചെറിയ കല്ലുകള്‍ കണ്ടാല്‍ പൃഛക പറമ്പില്‍ തത്തുല്യ പ്രദേശത്ത് കല്ലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. രാശിചക്രത്തില്‍ മണ്ണ് കണ്ടാല്‍ പൃഛകന്‍റെ പറമ്പില്‍ ആ പ്രദേശം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുമെന്നു പറയണം. രാശിചക്രത്തില്‍ എറുമ്പ് (ant) കൊണ്ടിട്ട മണ്ണ് കണ്ടാല്‍ പറമ്പില്‍ ആ പ്രദേശത്ത് മണ്ണ്, പുറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.