മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ

ശൌര്യേശിതുർവ്വീര്യയുതസ്യ ശൌര്യം
സന്തോഷവാർത്താം സഹജാനുകൂല്യം
സേനാധിപത്യം ജനനായകത്വം
ഗുണാത്മതാമേതി സദാഭിമാനം.

സാരം :-

ബലവാനായ മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ ശൂരതയും സന്തോഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളറിയുകയും സഹോദരഗുണവും സേനാധിപത്യവും പ്രഭുത്വവും ജനങ്ങളാൽ പൂജ്യതയും ലഭിക്കുകയും സദ്‌ഗുണങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമുള്ളവനായിരിക്കയും അഭിമാനസിദ്ധിയും അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

******************************************


ശൌര്യേശപാകേ വിബലേƒരിപീഡാം
ക്രൗര്യം ദുരാലോചലനമഭ്യുപൈതി
രോഗം മൃതിം വാ സഹജസ്യ മാന-
ക്ഷയം ഗളശ്രോത്രരുഗിഷ്ടഭംഗം

സാരം :-

ബലഹീനനും അനിഷ്ടഭാവസ്ഥിതനുമായ മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ ക്രൂരതയും ദുരാലോചനയും ഉണ്ടാവുകയും സഹോദരന് രോഗമോ മരണമോ സംഭവിക്കുകയും അപമാനം സിദ്ധിക്കുകയും കഴുത്തിലും കാതിലും രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുകയും ഇഷ്ടവിഘ്നവും തോൽവിയും നേരിടുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.