ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ

ലഗ്നേശദായേ യദി വീര്യയുക്തേ
ദേഹസ്യ സൗഖ്യം ജഗതി പ്രഭുത്വം
ഉപര്യുപര്യഭ്യുദയാഭിവൃദ്ധിം
പ്രാപ്നോതി ബാലേന്ദുവദേഷ ജാതഃ

സാരം :-

ബലവാനും ഇഷ്ടഭാവസ്ഥനുമായ ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശയിൽ ദേഹസൗഖ്യവും പ്രസിദ്ധിയും പ്രഭുത്വവും ബാലചന്ദ്രനെപ്പോലെ മേൽക്കുമേൽ അഭ്യുദയവും അഭിവൃദ്ധിയും സുഖസ്ഥിതിയും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും

**************************************************************************

ലഗ്നേശദായേ യദി വീര്യഹീനേƒ-
പ്യജ്ഞാതവാസം ബഹുരോഗദുഃഖം
സ്ഥാനച്യുതിം ദുഷ്ടവധൂരതിം ച
ദ്വിഷദ്ഭയാനർത്ഥനിരോധനാനി.

സാരം :-

ദുഃസ്ഥനും (അനിഷ്ടഭാവ സ്ഥിതനും) ബലഹീനനുമായ ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശാകാലം അജ്ഞാതവാസവും പലവിധത്തിലുള്ള രോഗദുഃഖങ്ങളും സ്ഥാനഭ്രംശവും ദുഷ്ടസ്ത്രീസംഗമവും ശത്രുഭീതിയും ബന്ധനവും പലവിധത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.