കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

കുംഭസ്ഥസൗമ്യദായേ തു ശത്രുപീഡാക്ഷിരുക് തഥാ
സർവസ്വം വിലയം യാതി കിഞ്ചിദ്ധാന്യം ധനം ലഭേൽ

സാരം :-

കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ശത്രുപീഡയും നേത്രരോഗവും സകലവിധധനങ്ങൾക്കും ഹാനിയും ഇടയ്ക്ക് അല്പമായ ധനധാന്യലാഭവുമുണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.