മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

മൃഗസ്ഥസൗമ്യദായേ തു ഭ്രാതൃണാം സുഖവർദ്ധനം
കർമ്മനാശം മനസ്താപം നൈർദ്ധന്യം സന്നിപാതരുക്.

സാരം :-

മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം കർമ്മനാശവും മനോദുഃഖവും നിർദ്ധനത്വവും ത്രിദോഷകോപവും സഹോദരന്മാർക്ക് സുഖവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.