ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം Guruvayoor Guruvayur


 1. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഓരോ പൂജയുടെ പേരും ദർശനം ചെയ്‌താൽ ഉള്ള ഫലവും 
 2. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ 12 സമയങ്ങളിൽ ഉള്ള പേരുകൾ  
 3. ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹമഹാത്മ്യം 
 4. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ 
 5. ഗുരുവായൂർ ഐതിഹ്യങ്ങൾ 
 6. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലെ അത്ഭുതചിത്രങ്ങൾ 
 7. രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതാവഹം 
 8. മഞ്ഞുളാൽ എന്ന പേരു വരുവാനുള്ള കാരണം 
 9. ഇനി ഒരു നടന്നകഥ; ഇതിലും വിശേഷമായത് 
 10. ഇനി ഒരു അനുഭവകഥ 
 11. മേശാന്തിയ്ക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കാരുണ്യം 
 12. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കു കാട്ടിക്കൊടുത്ത അത്ഭുതം 
 13. സമൂതിരി കൃഷ്ണനാട്ടംകളി ഉണ്ടാക്കിയത് 
 14. ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന വിശേഷങ്ങൾ 
 15. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപസ്തംഭം 
 16. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ സുപ്രഭാതം 
 17. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ സുപ്രഭാതം - വ്യാഖ്യാനം 
 18. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ചരിത്രം 
 19. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം പഴയ ചരിത്രം 
 20. ഗുരുവായൂർ ഐതിഹ്യമാഹാത്മ്യം 
 21. നെന്മിനി ഉണ്ണി 
 22. ഗുരുവായൂർ ഉത്സവകൊടിയേറ്റം 
 23. ഭക്തയായ മഞ്ജുള 
 24. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ - ഗുരുവായൂർ 
 25. പഴക്കൊതി 
 26. ഗുരുവായൂർ പാൽപായസം 
 27. ആശ്രിതവാത്സല്യം 
 28. ഭക്തരക്ഷണം 
 29. തേങ്ങക്കു മുളച്ച കൊമ്പ് 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.