ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ദായേ ലേയസ്ഥസൗമ്യസ്യ രാജ്യലാഭം തഥാ സുഖം
ദേവദ്വിജപ്രസാദാർത്ഥസിദ്ധിം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ

സാരം :-

ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം രാജ്യലാഭവും സുഖവും ദേവബ്രാഹ്മണപ്രസാദവും അർത്ഥലാഭവും സിദ്ധിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.