ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ദിക്ക് ഫലങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?


ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ദിക്ക് ഫലങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

  മേടം, ചിങ്ങം, ധനു രാശികളിലെ അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടണം. 5+3+6 = 14 കിഴക്ക് ദിക്കില്‍ വന്ന സംഖ്യ.

  ഇടവം, കന്നി, മകരം ഈ രാശികളിലെ  അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടണം 3+4+6 = 13. ഇത് തെക്കുദിക്കിലെ സംഖ്യ.

  മിഥുനം, തുലാം കുംഭം ഈ രാശികളിലെ  അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടണം 6+2+3=11. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലെ സംഖ്യ.

  കര്‍ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം ഈ രാശികളിലെ  അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടണം 5+2+4 = 11. ഇത് വടക്ക് ദിക്കിലെ സംഖ്യ.

   മേല്‍പറഞ്ഞവയെ "തദ്വിഗിഭാഗങ്ങളെന്നു" പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവയില്‍ അധികാക്ഷംവരുന്ന ദിക്കില്‍, ഇവിടെ കിഴക്ക് ദിക്കില്‍ അധികാംക്ഷം വരികയാല്‍ ജാതകകാരന് താമസിക്കുന്ന ഗൃഹത്തിന്റെ കിഴക്ക് ദിക്കിലുള്ള കിണറും, കുളവും നിത്യോപയോഗങ്ങള്‍ക്ക് ശുഭം.കിഴക്ക് ദിക്കിലെ ദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ഭജനത്തിനും രാജ്ഞീദര്‍ശനത്തിനും ശുഭമാണ്‌. തെക്ക് 13 അക്ഷം വരികയാല്‍ മേല്‍പറഞ്ഞവയ്ക്ക് സമഫലം ആകുന്നു. പടിഞ്ഞാറും വടക്കും അശുഭഫലം.

ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ "നിശിത്രിഭാഗം" (രാത്രിത്രിഭാഗം) കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.