ആധാനം എന്നാല്‍ എന്താണ്?

  ആധാനം ഒരു യാഗം. ഇതിനെ അഗ്ന്യാധാനം എന്നും പറയും. അഗ്ന്യാധാനം ഹവിര്‍യജ്ഞങ്ങളിലൊന്നാണ്. അഗ്ന്യാധാനം നടത്തിയാല്‍ അടിതിരിപ്പാട് എന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കും. സോമയാഗത്തിലെ അഗ്നിഷ്ടോമം തുടങ്ങിയവ നടത്തിയിട്ടുള്ളവര്‍ക്കേ ആധാനം യാഗം നടത്താന്‍ അധികാരമുള്ളൂ. അഗ്ന്യാധാനം അഗ്നിഷ്ടോമത്തിന്റെ തുടക്കമായും നടത്താറുണ്ട്‌. യാഗത്തിനുള്ള ആരംഭക്രിയകളായ നാഭീമുഖം, ആചാര്യവരണം, അരണികടച്ചില്‍ എന്നിവ അഗ്ന്യാധാനത്തിനും നടത്താറുണ്ട്‌.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.