യാഗാഗ്നിയില്‍ അരണിയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ത്?

  യജ്ഞശാലയില്‍ ആവശ്യമായ യാഗാഗ്നി നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വിറക്. (കൂട്ടിയുരസി അഗ്നി ആവിര്‍ഭവിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടികഷ്ണം). അരണിയാല്‍ കടഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധാഗ്നി മാത്രമേ യാഗാഗ്നിയായി ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്. ഉത്തരാരണി, അധരാരണി.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.