പൂയവും അരയാലും


ആരായാലിനെപ്പറ്റി വൃക്ഷായുർവേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

" ദശകൂപസമോ വാപീ, ദശവാപിസമോ ഹൃദഃ
ദശഹൃദസമോ പുത്ര, ദശപുത്ര സമോ ദ്രുമഃ "

ദ്രുമം അഥവാ അരയാൽ പത്ത് പുത്രന് തുല്യം. ആൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഗുണവും ശക്തിയും സൗഖ്യവും തുണയും നൽകുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. രാവിലെ 5 നും 6 നും ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഇതു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.  എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അരയാൽ അഥവാ അരചാൽ ആണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് കീഴെയിരുന്നപ്പോഴാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഗൗതമബുദ്ധനായി മാറിയത്. ആധ്യാത്മികമായതും മനഃസൗഖ്യം നൽകുന്നതുമായ ശക്തമായ ഊർജ്ജം ഈ വൃക്ഷം നൽകുന്നു എന്നത് നിസ്സംശയം പറയാം. വാസ്തു ശാസ്ത്രപരമായി സ്ഥലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ആണിതിന് സ്ഥാനം. ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും സമീപഗ്രാമത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള വൃക്ഷം കൂടിയാണ് അരയാൽ. അരയാൽ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത് കുട്ടികളുണ്ടാവാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിശക്തമായ പ്രാണോർജ്ജം മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനാലാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്.

" പ്രീതഃ ക്രോധീ മതിമാൻ
ധൃഷ്ടോ വാഗ്‌മീ ഹ്യനേകശാസ്ത്രജ്ഞഃ
ബന്ധൂനാമുപകാരീ
പ്രാജ്ഞോ ധനവാൻ സ്വതന്ത്രകഃ പുഷ്യേ "

പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സന്തോഷവും കോപവും ഉള്ളവനായും ബുദ്ധിമാനായും ലജ്ജയില്ലാത്തവനായും വാക് സാമർത്ഥ്യം ഉള്ളവനായും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉള്ളവനായും ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉപകാരത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും വിദ്വാനായും ധനവാനായും ഭവിക്കും എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അരയാൽ ഒരു കുട പോലെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പൂയം നക്ഷത്രക്കാർ സംരക്ഷിക്കും. എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്കും ചേർന്ന നക്ഷത്രമാണ് പൂയം.

വരാഹമിഹിരാചാര്യരുടെ ഹോരാശാസ്ത്രത്തിൽ 

" ശാന്താത്മാ സുഭഗഃ പണ്ഡിതോ ധനീ ധർമ്മസംശ്രിതഃ പുഷ്യേ " 

എന്ന് പൂയക്കാരെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.

അനുഭവാർദ്രമായ അറിവുള്ളവരാണ് പൂയം നക്ഷത്രക്കാർ. വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിലൂടെ അന്യരുടെ വേദനയ്ക്ക് സാന്ത്വനമാകുന്ന പ്രകൃതവും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയത്രെ. അതിരുകളില്ലാത്ത കുടുംബസ്നേഹവും സ്വയംസഹനത്തിലൂടെ സ്നേഹസമാശ്വാസം പകരുന്ന സ്വഭാവവും ഇവരിൽ കാണാം. പൊതുവേ ദൈവഭക്തിയുള്ളവരാണ് പൂയ്യക്കാർ.

(ഫൈക്കസ് റിലിജിയോസ, ലിൻ, കുടുംബം :- മൊറേസി)

സംസ്കൃതം :- അശ്വത്ഥാ, പിപ്പല, ക്ഷീരവൃക്ഷ, ചലപത്രാ, ബോധിദ്രൂമ, കേശവാലയ.
ഹിന്ദി :- പീപ്പൽ, പിപർ
ബംഗാളി :- പിപൽ, അശ്വത്ഥ.
മറാഠി :- പിപൽ
തമിഴ് :- അരശു
കന്നഡ :- അശ്വത്ഥ
തെലുങ്ക് :- അശ്വത്ഥമു
ഇംഗ്ലീഷ് :- Sacred Fig.

വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവാണ് അരയാൽ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അരയാലാണെന്ന് ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. താഴോട്ടു പൊട്ടിവീഴുന്ന മിന്നൽപ്പിണരുകളെ സ്വയം ദഹിക്കാതെ തായ്ത്തടിയിലൂടെ ഭൂമിയിലെത്തിക്കാനുള്ള വിശേഷശക്തി അരയാലിനുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് അരയാൽ നല്ലതാണ്.

ഇല നല്ല ആനത്തീറ്റയാണ്. അണ്ഡാകൃതിയുള്ള ഇലയുടെ അറ്റം വാലുപോലെ നീണ്ടിരിക്കും. ഇലയിൽ ധാരാളം കാത്സ്യമുണ്ട്. ചീഞ്ഞഴുകാൻ താമസമുള്ളതുകൊണ്ട് പച്ചില വളമായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കായയിൽ 34.9% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും 0.69% ഫോസ്ഫറസ്സുമുണ്ട്.

വലിയ നിത്യഹരിതമരമാണ്. ശാഖകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തളിർക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൂത്ത ഇലകൾ കൊഴിയും. തളിരിലകൾക്ക് മാംസത്തിന്റെ നിറമാണ്. വരൾച്ചയും ശൈത്യവും സഹിക്കും. ഇലകൾ മിക്കപ്പോഴും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരേ പൂങ്കുലയിൽ തന്നെ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഗാൾപൂക്കളും (വന്ധ്യപെൺപൂക്കൾ) ഉണ്ടാകുന്നു. ആൺപൂക്കൾ ചെറുതാണ്.

തടി ഒരുവിധം കടുപ്പമുള്ളതാണ്. പാക്കിംഗ് പെട്ടി, വിറക്, കരി മുതലായവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇലയും തൊലിയും ഔഷധമാണ്. തൊലിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ഉഷ്ണപ്പുണ്ണ് ശമിക്കും. തൈരോ വെണ്ണയോ അരയാലിന്റെ ഇലയിലെടുത്ത് തിളപ്പിച്ചാറ്റി ചെവിലൊഴിച്ചാൽ ചെവിക്കുത്ത് കുറയും. കഫപിത്തഹരമാണ്. അരയാൽ തൊലിയും ഇലകളും പൂക്കളും പൂമൊട്ടും കായും നല്ലതാണ്. വാതത്തിന് ഒറ്റമൂലിയായി ചരകൻ അരയാലിനെയാണ് കണ്ടത്. വ്രണങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിനും ത്വക്കിന് സ്നിഗ്ദ്ധത വരുത്തുന്നതിനും സ്ത്രീകളിലെ വെള്ളപോക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അരയാലിന് സിദ്ധിയുണ്ട്. ശീതകാരിയും ലൈംഗികശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. രക്തശുദ്ധിക്ക് അത്യുത്തമമാണ്. അരയാൽമൊട്ട് അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ തൊലിയുടെ നിറം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.