തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ജൂകസ്ഥസൗമ്യദായേ തു പുത്രനാശോƒഥവാ വിപൽ
കൃഷിഭാഗ്യവധൂനാം തഥാ രാജഭയം മഹൽ.

സാരം :-

തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം പുത്രനും ഭാര്യയ്ക്കും നാശമോ മാറ്റ്‌ ആപത്തുകളോ സംഭവിക്കുകയും ഭാഗ്യവും കൃഷിയും ക്ഷയിക്കുകയും രാജകോപമുണ്ടാകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.