ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ദായേ വൃഷസ്ഥസൗമ്യസ്യ സ്വല്പവിത്തം തഥാവ്യയം
വിദ്യാഗുണമൃണം ധർമ്മം നേത്രരോഗം സുഹൃദ്യുതിം.

സാരം :-

ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം അല്പമായ ധനലാഭവും അതിനുതന്നെ വ്യയവും ഋണബാധയും നേത്രരോഗവും ബന്ധുക്കളുടെ ചേർച്ചയും വിദ്യാഗുണവും ധർമ്മസിദ്ധിയും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.