നീചത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചാംശകം ചെയ്ത ബുധന്റെ ദശാകാലം

ചന്ദ്രാത്മജോപി നീചസ്ഥസ്സ്വോച്ചഭാഗസമന്വിതഃ
അശുഭം ഫലമാദൌ തു ശുഭമന്ത്യേ പ്രയച്ഛതി.

സാരം :-

നീചത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചാംശകം ചെയ്ത ബുധന്റെ ദശാകാലം ആദ്യം അശുഭഫലവും ഒടുവിൽ ശുഭഫലവും അനുഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.