പാടുള്ള (മൗഢ്യമുള്ള) ബുധന്റെ ദശാകാലം

അർക്കഗശശിജദശായാം
ലഭതേ വിവിധാപദം മനോദുഃഖം
സ്വകുലജനൃപതിവിരോധം
ശ്രവണാക്ഷിരുജം ധനക്ഷയം ഭ്രാന്തിം

സാരം :-

പാടുള്ള (മൗഢ്യമുള്ള) ബുധന്റെ ദശാകാലം പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും മനോദുഃഖവും രാജാവിന്റേയും ബന്ധുക്കളുടെയും വിരോധവും നേത്രരോഗവും കർണ്ണരോഗവും ധനക്ഷയവും ഭ്രാന്തിയും സംഭവിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.