പവിഴം (Coral)

ചുവന്ന നിറമുള്ള ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയുടെ രത്നമാണ് പവിഴം. ഇതിന് ചൊവ്വാ ഗ്രഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെ അകറ്റിനിര്‍ത്തുന്നതിനും ഗുണഫലങ്ങളെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ശേഷിയുണ്ട്. പവിഴം സാധാരണയായി നാല് തരത്തില്‍ കാണുന്നു. 1. കടും ചുവപ്പ്, 2. കുങ്കുമ ചുവപ്പ്, 3. കായത്തിന്‍റെ ചുവപ്പ്, 4. കാവിച്ചുവപ്പ്. പുരാതന കാലം മുതല്‍ക്കേ റോമാക്കാരും ഭാരതീയരും പവിഴം ആഭരണമായി ധരിച്ചിരുന്നു.

ഇതിന്‍റെ കാഠിന്യം 3 - 1/4. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 2.65 ആണ്. മെഡിറ്ററേനിയന്‍ ജലാശയം, അള്‍ജീരിയ, ടുണീഷ്യ തുടങ്ങിയ തീരങ്ങള്‍, യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരങ്ങള്‍ ഒക്കെ പവിഴം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. 

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ദുര്‍ബ്ബലനായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വയെ അനുകൂലനാക്കുവാനും, അതുവഴി നല്ല ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുവാനുമാണ് പവിഴ രത്നം സാധാരണയായി ധരിക്കുന്നത്. പവിഴത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോള്‍ ചൊവ്വയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങള്‍ കൂടി നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. 

പാപഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചൊവ്വ ഭൂമിയോട് അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്.