ബന്ധുകം - സേവകം - പോഷകം - ഘാതകം


ബന്ധുകം - സേവകം - പോഷകം - ഘാതകം

  സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ലഗ്നഭാവം, അഞ്ചാംഭാവം, ഒന്‍പതാംഭാവം ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിലെ അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയ സംഖ്യയ്ക്ക് "ബന്ധുകം" എന്ന് പറയുന്നു.

  സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലെ അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയ സംഖ്യയ്ക്ക് "സേവകം" എന്ന് പറയുന്നു.

  സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മൂന്നാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം  എന്നീ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിലെ അക്ഷങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയ സംഖ്യയ്ക്ക് "പോഷകം" എന്ന് പറയുന്നു.

  സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നാലാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിലെ അക്ഷങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയ സംഖ്യയ്ക്ക് "ഘാതകം" എന്ന് പറയുന്നു.

  മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരം ക്രിയ ചെയ്തെടുത്ത സംഖ്യകളില്‍ സേവകത്തെക്കാള്‍ ബന്ധുകസംഖ്യ  അധികമായാല്‍ ബന്ധുസൗഖ്യവും, സേവകസംഖ്യ അധികമായാല്‍ രാജസേവയും ഫലമാകുന്നു. പോഷകഘാതകങ്ങളില്‍ പോഷകസംഖ്യ അധികമായാല്‍ ധനസമൃദ്ധിയും, ഘാതക സംഖ്യ അധികമായാല്‍ ദാരിദ്രവും ഫലമാകുന്നു.

വയഃത്രിഭാഗം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.