സര്‍പ്പക്കാവില്‍ നിന്ന് വൃക്ഷനാശം ചെയ്കയോ സര്‍പ്പക്കാവില്‍ കിളയ്ക്കുകയോ സര്‍പ്പങ്ങളെ ഹിംസിക്കുകയോ പുറ്റുടയ്ക്കുകയോ

രാഹുര്‍മാന്ദിയുതസ്തദസ്തനവമാപത്യസ്ഥിതോ വാ യദി
പ്രഷ്ടുഃസ്യാല്‍ ഫണി ബാധനം ക്ഷിതിസുതഃ കേന്ദ്രേതു രാഹോര്‍യ്യദി

ബാധാഹേതുരുദീര്യതാം ഫണിഗൃഹക്ഷോണിരുഹച്ഛേദനം
ഭൂമേര്‍വ്വാ ഖനനം വിഹിംസനമഹേര്‍വല്മീകഭേദോƒഥവാസാരം :-


ഗുളികനോട് രാഹു ചേരുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഗുളികന്‍റെ ഏഴ്, ഒന്‍പത്, അഞ്ച് ഈ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ രാഹു നില്ക്കയോ ചെയ്‌താല്‍ പ്രഷ്ടാവിനു സര്‍പ്പകോപമുണ്ടെന്ന് പറയണം. 

രാഹുവിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തില്‍ ചൊവ്വ നിന്നാല്‍ ആ സര്‍പ്പകോപത്തിനുള്ള കാരണം സര്‍പ്പക്കാവില്‍ നിന്ന് വൃക്ഷനാശം ചെയ്കയോ സര്‍പ്പക്കാവില്‍ കിളയ്ക്കുകയോ സര്‍പ്പങ്ങളെ ഹിംസിക്കുകയോ പുറ്റുടയ്ക്കുകയോ ചെയ്തതാണെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.