മഹാബാധാരാശികള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കുഭശ്ചരാണാമളിചാപസിംഹ
സ്ത്രീണാമളിര്‍ഗോവൃഷഭസ്യ നക്രഃ
കുംഭസ്യ കര്‍ക്കി മിഥുനസ്യ ധന്വീ
മീനസ്യ ചാപം ഖലു ബാധകം സ്യാല്‍

സാരം :-

മേടം മുതലായ ചരരാശികളില്‍ ഒന്ന് ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) കുംഭം ബാധാരാശിയാണ്. 

വൃശ്ചികം, ധനു, ചിങ്ങം, കന്നി എന്നീ രാശികളില്‍ ഒന്ന് ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) വൃശ്ചികം ബാധാരാശിയാണ്. 

ഇടവം രാശി ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) മകരം ബാധാരാശിയാണ്. 

കുംഭം രാശി ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) കര്‍ക്കിടകം ബാധാരാശിയാണ്. 

മിഥുനം രാശി ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) ധനുരാശി ബാധകസ്ഥാനമാണ്. 

മീനംരാശി ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) ബാധകസ്ഥാനം ധനുരാശിതന്നെയാണ്.


വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.