പിതൃശാപം / മാതൃശാപം

ഭൌമര്‍ക്ഷാംശകയോരശീതകിരണോ ബാധാഗതശ്ചേല്‍ പിതുഃ
ശാപോസ്ത്യേവമുഡുപ്രഭൂര്യദിഭവേച്ഛാപം ജനന്യാ വദേല്‍
പിത്രോശ്ശാപ ഇനോഡുനാഥ ഗൃഹയോശ്ചാനിഷ്ടഗേ സ്യാല്‍ ഖരേ
ശുശ്രൂഷാര്‍ത്ഥ സമര്‍പ്പണാദിഭിരിഹ പ്രീതീം വിദദ്ധ്യാത്തയോഃ

സാരം :-

കുജന്‍റെ ക്ഷേത്രം ബാധാരാശിയാകുകയും അവിടെ ആദിത്യന്‍റെ സ്ഥിതിയോ അംശകമോ വരികയും ചെയ്‌താല്‍ പ്രഷ്ടാവിനെ പിതാവ് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം.

ചൊവ്വയുടെ ക്ഷേത്രം ബാധകസ്ഥാനമാകുകയും അവിടെ ചന്ദ്രന്‍റെ സ്ഥിതിയോ അംശകമോ വരികയും ചെയ്‌താല്‍ പ്രഷ്ടാവിന് മാതൃശാപം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം.

ഏതോ ഒരു പാപന്‍ അനിഷ്ടഭാവമായ ചിങ്ങംരാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ പിതൃശാപം പറയണം.

ഏതോ ഒരു പാപന്‍ അനിഷ്ടഭാവമായ കര്‍ക്കിടകം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ മാതൃശാപവുമുണ്ടെന്നു പറയണം.

മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഈ ശാപനിവൃത്തിക്കായി അവര്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കണം. മരിച്ചുപോയെങ്കില്‍ തിലഹവനാദികര്‍മ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഗതിവരുത്തേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.