ഭദ്രകാളിയുടെ ചിത്രം വീട്ടിൽ വെയ്ക്കാമോ?

ഓരോ ഹിന്ദുവും ഒരിക്കൽ എങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം അഥവാ കാലങ്ങളായി വെച്ചാരിധിച്ചിരുന്ന ചിത്രം ചിലരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയവരാകും അധികവും. ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആരാണ്? " കാളി " കാലത്തെ ജയിച്ചവൾ കാളി.. ശിവപുത്രിയായി മഹാദേവന്റെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് അവതരിച്ചവളാണെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ശ്രീ പാർവ്വതി തന്നെയാണ് ഭദ്രകാളി. പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടെയും മാതാവായി കുടികൊള്ളുന്നു. തന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചാൽ ഏതൊരു സാധു സ്ത്രീയിലും പ്രളയം സംഭവിക്കും. അർദ്ധനഗ്നയായ രൂപവും നാക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയും അതിനൊപ്പം ദംഷ്ട്രയും അറുത്തെടുത്ത ദാരികശിരസും ത്രിശൂലം, പള്ളിവാൾ,ഡമരു,കങ്കാളം എന്നിവ ആയുധങ്ങളും അസ്ഥിമാല ആഭരണവും ശിരസിലെ ജഡയിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന നാഗഫണങ്ങളും എല്ലാം സാധാരണയായ ഒരു ഭക്തനിൽ ഭയം ഉളവാകുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനായി കൈകൊണ്ട രൂപമാണ് അത്. കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ വെച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഈ രൂപം തന്നെയാണ് അതുവഴി അവരുടെ കുലവും കുലധർമ്മവും സന്തതി പരമ്പരയും നന്നായി പോന്നൂ. അമ്മ ഉള്ളയിടത്ത് ദുഷ്ട ശക്തികൾ കടക്കില്ല. ഗൃഹത്തിൽ ഉള്ളവർ എന്നും ആ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അടിയുറച്ച ഭദ്രകാളി ഭക്തർക്ക് സാമ്പത്തികവും ഐശ്വര്യവും സർവ്വ മംഗളങ്ങളും ദേവി നേടിതരുന്നു. കൂടാതെ ഇത്തരക്കാരെ ആഭിചാരം കൂടോത്രം പോലുള്ളവ അടുക്കാതെയും നോക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ഭദ്രകാളി ഭക്തർക്ക് മരണം പോലും നിദ്രയിലായിരിക്കും എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം.

ഭഗവദ് സമര്‍പ്പണത്തിന് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ല

ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഇല, പുഷ്പം, ജലം എന്നിവ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ താന്‍ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിശ്ചിത ഇലയോ പഴമോ തന്നെ വേണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഭക്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അദ്ദേഹം വിടുകയാണുണ്ടായത്. പൂര്‍ണത്വം നേടാത്തവരിലാണ് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവുക. ദൈവം പരിപൂര്‍ണ്ണമായവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അര്‍പ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ, ദ്രവ്യത്തെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരവും ആഗ്രഹമനുസരിച്ചും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദൈവത്തിന് നിശ്ചിത ഇല മികച്ചതാണെന്ന് പുരാണങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവന് വില്വം വിശേഷപ്പെട്ടത്, തുളസി വിഷ്ണുവിന് വിശേഷപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അവയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിത്തരാനാണ് പുരാണകഥകള്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് മേന്മയില്ല എന്ന് കരുതരുത്.

ഗണപതിക്ക് 20 തരം ഇലകള്‍ മികച്ചവയാണ് എന്ന് പുരാണത്തില്‍ പറയുന്നു. അവയില്‍ മാവിലയും ഒന്നാണ്. എന്ന് കരുതി ദിവസവും മാവിലകൊണ്ട് ഗണപതിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്താറില്ല. ശിവന് താഴംപൂ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നു. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന കഥയും ഉണ്ട്. അതേസമയം ശിവന്‍റെ പത്നിയായ പാര്‍വ്വതിക്ക് താഴംപൂ അര്‍പ്പിക്കാം എന്നും പറയുന്നു. എങ്കില്‍ അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരനെ താഴംപൂ കൊണ്ട് അര്‍ച്ചിക്കാമോ എന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം. താഴംപൂവിന്‍റൈ സുഗന്ധത്തോടെയുള്ള ഉമാദേവിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാദേവന് എങ്ങനെ സുഗന്ധം നുകരാതിരിക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് ദൈവരൂപങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍പ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളില്‍ ശ്രേഷ്മായത് ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്തത് എന്നില്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചികയുന്നത് ഉചിതമല്ല. ശബരി താന്‍ രുചിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷമാണ് ശ്രീരാമന് പഴങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. വേടനായ കണ്ണപ്പന്‍ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാംസമാണ് ശിവന് നേദിച്ചത്. താന്‍ ചൂടിയ മാലയാണ് ആണ്ടാള്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന് അണിയിച്ചത്.

തുളസിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സുഗന്ധമുണ്ട്. അത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നല്ലതാണ്. നല്ല വസ്തുവിനെ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവരൂപത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കാം. സുഗന്ധവാഹിനികളായ പുഷ്പങ്ങളും ഇലകളും ദൈവത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് തന്നെ സമര്‍പ്പിച്ച് നമുക്ക് ആനന്ദം കൊള്ളാം.

പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ കൈതെറ്റി അബദ്ധത്തില്‍ അത് തറയില്‍ വീണാല്‍ അത് ശുഭശകുനമോ അപശകുനമോ?

ഇതിനെ ശകുനമായി കണക്കാക്കുന്നതുതന്നെ തെറ്റാണ്. കാരണത്തോടുകൂടിയ നടന്ന സംഭവത്തെ ശകുനമായി കണക്കാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വൃശ്ചികമാസത്തില്‍ കാര്‍ത്തിക ദീപം വാതില്‍ക്കല്‍ കത്തിച്ചുവെയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് കാറ്റുകൊണ്ട് അണഞ്ഞുപോയാല്‍ ശകുനം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? കാറ്റടിച്ചാല്‍ കെട്ടുപോകുകതന്നെ ചെയ്യും. തിക്കിനും തിരക്കിനുമിടയില്‍ പ്രസാദം വാങ്ങുമ്പോള്‍ അത് താഴെ വീഴാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ അടുപ്പില്‍നിന്നും എടുക്കുമ്പോഴും നിവേദ്യം കൈതെറ്റി താഴെ വീഴാം. പൂജയ്ക്കായി നാളീകേരം ഉടയ്ക്കുമ്പോള്‍ കൈതെറ്റി നാളീകേരം തറയില്‍ വീഴാറുണ്ട്. ഈ ജാഗ്രത കുറവുകളൊന്നുംത്തന്നെ ശകുനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തരുത്. പുറത്തുപോകവേ വാതില്‍ക്കല്‍ വന്ന് എത്തിനോക്കുമ്പോള്‍ ഗരുഡന്‍ പറക്കുന്നത് കണ്ണില്‍പ്പെട്ടാല്‍ അത് ശകുനം. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നടക്കുന്നതാണ് ശകുനം.

പഠിക്കാനും ജോലി കിട്ടാനും യോഗമുണ്ടോ?

മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും അതിസൂക്ഷ്മമായ ശക്ത്യംശങ്ങള്‍ സദാ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ആ ശക്ത്യംശങ്ങള്‍ അന്തര്‍ലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ശക്ത്യംശങ്ങള്‍ പരസ്പരമുള്ള സൂക്ഷ്മാകര്‍ഷണ വിസ്ഫോടനാദികളാല്‍ അവയ്ക്കാധാരമായ ശരീരത്തിലൂടെ ജീവിതത്തില്‍ പല പ്രവര്‍ത്തനക്രിയകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ജീവിതഭാഗധേയം പോലും അതിന് വിധേയമാകുന്നു. ജനനസമയത്തുള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതിയും നക്ഷത്രസ്ഥിതിയും ഒരാളുടെ ഭാവിജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന യുക്തിസഹമായ ശാസ്ത്രരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ജ്യോതിഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെയും നീരീക്ഷണങ്ങളുടെയും സഞ്ചിതജ്ഞാനത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ജ്യോതിഷപ്രവചനവും. ജാതകവശാല്‍ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ലഭിക്കുവാന്‍ ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹനില എപ്രകാരമെല്ലാം ഫലപ്രദമായി വരുമെന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

വിദ്യായോഗങ്ങള്‍ ജാതകത്തില്‍

ലഗ്നം, രണ്ട്, നാല്, ഭാവാധിപന്മാരും ബുധനും, ഗുരുവും, ശുക്രനും, കേന്ദ്രത്രികോണ ഭാവങ്ങളിലോ ധനലാഭങ്ങളിലോ (1.4.7.10, 5.9.2.11) പാപസംബന്ധം കൂടാതെ നിന്നാല്‍ അത് ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസയോഗമാണ്. 

കുജനെ ശനിയോ, രാഹുവോ വീക്ഷിക്കുക, കുജനെചന്ദ്രനോ ബുധനോ വീക്ഷിക്കുക, നാലാം ഭാവാധിപനും വ്യാഴവും ശുക്രനാല്‍ വീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, ആ വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവാധിപനെ വീക്ഷിക്കുക. രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ബുധന്‍ ഉച്ചനായോ ബലവാനായോ നില്‍ക്കുക, ബുധനും ശനിയും ഉച്ചസ്ഥരായും, അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ ചന്ദ്രനോട് കൂടിയും നില്‍ക്കുക, വ്യാഴവും ശുക്രനും ചേര്‍ന്ന് രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുക, നാലാം ഭാവത്തിന്‍റേയും അഞ്ചാം ഭാവത്തിന്‍റേയും അധിപന്മാര്‍ യോഗം ചെയ്ത് നാലാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ പത്താം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുക. ആദിത്യനും ബുധനും ചേര്‍ന്ന് രണ്ടിലോ പതിനൊന്നിലോ കേന്ദ്രത്രികോണ ഭാവങ്ങളിലോ നില്‍ക്കുക. എന്നാല്‍ ജാതകന്‍ കണക്കു സംബന്ധമായ വിഷയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനായി ഭവിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവാധിപനും ഗുരുവും ചേര്‍ന്ന് കേന്ദ്രത്രികോണ ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുക, കുജനും, ചന്ദ്രനും ചേര്‍ന്ന് രണ്ടില്‍ നില്‍ക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചു ശുക്രന്‍ നാലില്‍ നില്‍ക്കുക. എന്നാല്‍ ജാതകന്‍ സംഗീതസംബന്ധമായ പ്രവൃത്തിയിലേര്‍പ്പെടും. സൂര്യനില്‍നിന്ന് കുജന്‍ പത്താം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഉയര്‍ന്ന അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമിടത്ത് ബുധന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ജനിക്കുന്നവന്‍ വിദ്യയും ധനവും മറ്റനേകം ഗുണങ്ങളുമുള്ളവനായി ഭവിക്കും, സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ലഗ്നത്തിലും, നാലിലും ഏഴിലും മുപ്പതില്‍ അധികം വീതം അക്ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ജാതകന്‍ അധികാരമുള്ള ഉന്നതപദവി (രാജകീയ പദവി) സിദ്ധിക്കുന്നവനായി തീരും. ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് യോഗങ്ങളും വിദ്യായോഗങ്ങളാണ്. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗമുള്ളവര്‍ അതത് രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരായിത്തീരും.

വിദ്യാസാമർത്ഥ്യം

ശുക്രന്‍, വ്യാഴം, ബുധന്‍ എന്നീ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളായി നിന്നാല്‍ വിദ്യയില്‍ സമര്‍ത്ഥനായി തീരും.

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ജോലി

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ഗ്രഹനില ധനു, മീനം, മകരം, കര്‍ക്കിടകം ഈ രാശികളില്‍ ഒന്നില്‍ കുജന്‍ നില്‍ക്കുക, ധനു, മേടം രാശികളില്‍ ആദിത്യന്‍ നില്‍ക്കണം. കന്നി, ധനു രാശികളില്‍ ബുധന്‍ നില്‍ക്കണം. ധനു, മീനം, വൃശ്ചികം, ചിങ്ങം ഈ രാശികളില്‍ വ്യാഴം നില്‍ക്കണം. മകരം, മീനം, ധനു, ശനി നില്‍ക്കണം, വൃശ്ചികം, മകരം രാശികളില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുക, ഇടവം, മിഥുനം രാശികളില്‍ ശുക്രന്‍ നില്‍ക്കുക. ഈവിധം രാശികളില്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്താല്‍ ഈ ഗ്രഹസ്ഥിതി ജാതകന് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിക്കുവാന്‍ സാദ്ധ്യത നല്‍കുന്നവയാണ്. എന്നാല്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ബലവും ശുഭയോഗവും അല്ലെങ്കില്‍ ശുഭദൃഷ്ടികളും നീചത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് നീചഭംഗത്വവും, ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നിര്‍ബന്ധവുമാണ്.

മേടത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ഗുരുവോ കുജനോ നോക്കിയാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയാണ് ഫലം, കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ കുജന്‍ നോക്കിയാല്‍, പട്ടാളത്തിലോ പോലീസിലോ, നിയമവകുപ്പിലോ ഉദ്യോഗമാണ് ഫലം, കുജന്‍ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ, ഉച്ചത്തിലോ ബലവാനായി നില്‍ക്കുകയും വ്യാഴം വീക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ കുജന് ലഗ്നാല്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രികോണസ്ഥിതി വരികയും ചെയ്താല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംബന്ധമായ ജോലി തന്നെ ലഭിക്കും. വര്‍ഗ്ഗോത്തമം ചെയ്ത് കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ജലരാശിയായ മീനത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യാഴം വീക്ഷിക്കുകയും, ആ വ്യാഴത്തിന് നാലാം ഭാവാധിപത്യം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉയര്‍ന്ന ജോലി ലഭിക്കും.

ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം

ചന്ദ്രന്‍റെ പത്താം ഭാവത്തില്‍ ശുദ്ധനായ ഒരു ഗ്രഹം യാതൊരു പാപന്‍റെയും ദൃഷടിയോ യോഗമോ കൂടാതെ നില്‍ക്കുക, ചന്ദ്രലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ശുഭനായിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ യോഗമുണ്ടായാല്‍ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗം -കീര്‍ത്തി ധനം ഇവ സിദ്ധിക്കും. കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ ചന്ദ്രനും, മീനത്തില്‍ വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ബുധന്‍ മേടത്തില്‍ സൂര്യനും ഇടവത്തില്‍ രാഹുവും നില്‍ക്കുന്ന ജാതകന്‍ വരുമ്പോള്‍ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായി ഭവിക്കും. ബുധന്‍ ചൊവ്വയോടുകൂടി ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ചൊവ്വ ശുഭഗ്രഹയോഗം ചെയ്തു ആദിത്യദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ശനിക്ഷേത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനായി തീരും. വ്യാഴക്ഷേത്രമായ ധനുരാശിയില്‍ ബുധന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ജനിക്കുന്നവന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവനായും, ഭരണാധികാരമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ദോഷകരം

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ദോഷകരമായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവസ്ഥകളില്‍ ഒന്നുപോലും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഭാവാധിപന് ബലമില്ലാതെ വരിക, ഭാവത്തിന് ബലമില്ലാതെ വരിക, കാരകഗ്രഹത്തിന് ബലമില്ലാതെ വരിക, ഭാവാധിപന്‍റെ ഇരുവശത്തും പാപന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക, കാരകഗ്രഹത്തിന്‍റെ രണ്ടുവശത്തും പാപന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക, ഭാവാധിപന് പാപയോഗമോ പാപദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടാകുക, കാരകഗ്രഹത്തിന് പാപയോഗമോ പാപദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടാകുക, ഭാവാധിപന് ശത്രുയോഗമോ ശത്രുദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടാകുക, ഭാവത്തില്‍ ശത്രുയോഗമോ ശത്രുദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടാകുക, കാരകനിഗ്രഹത്തിന് ശത്രുയോഗമോ ശത്രുദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടാകുക, ഭാവാധിപന് ശുഭയോഗമോ ശുഭദൃഷ്ടിയോ ബന്ധുയോഗമോ ബന്ധുദൃഷ്ടിയോ ഇല്ലാതെ വരിക, ഭാവത്തില്‍ ഭാവാധിപന്‍റെ ബന്ധുയോഗമോ ബന്ധുദൃഷ്ടിയോ ഇല്ലാതെ വരിക, ഭാവാധിപന്‍റെ നാല്, എട്ട്, പന്ത്രണ്ട് എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക, ഭാവത്തിന്‍റെ നാല്, എട്ട്, പന്ത്രണ്ടില്‍ പാപന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക, കാരകഗ്രഹത്തിന്‍റെ നാല്, എട്ട്, പന്ത്രണ്ടില്‍ പാപന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക, ഭാവാധിപന്‍റെ ത്രികോണരാശിയില്‍ പാപന്മാര്‍ വരിക, ഭാവത്തിന്‍റെ ത്രികോണത്തില്‍ പാപന്മാര്‍ വരിക, കാരകഗ്രഹത്തിന്‍റെ ത്രികോണരാശിയില്‍ പാപന്മാര്‍ വരിക എന്നിവയാണത്. 

ഈ അവസ്ഥകളില്‍പ്പെടാതെ വരുന്ന എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ജാതകവശാല്‍ പുഷ്ടിപ്രദമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും കിട്ടാന്‍ സാദ്ധ്യതയേകുന്നതുമാണ്.

ചിതാഭസ്മം എന്തിന് പുണ്യനദികളിൽ ഒഴുക്കുന്നത്

മരണപെട്ടവരുടെ ചിതാഭസ്മം ഗംഗയിലും അതുപോലുള്ള പുണ്യനദികളിലും ഒഴുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്‌ വിശദീകരിക്കാമോ?

പൗരാണികകാലം മുതൽക്കുതന്നെ, ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, സരസ്വതി, നർമ്മദം സിന്ധു, കാവേരി, രാമേശ്വരം, ഭാരതപുഴ, തുടങ്ങിയ സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാപനാശനവും, പിതൃക്കൾക്ക്‌ മോക്ഷദായകങ്ങളുമാണു. ഈ നദീതീരങ്ങളൊക്കെതന്നെ തർപ്പണഘട്ടങ്ങളാണു. ഗംഗാനദി മാത്രമല്ല എല്ലാ നദികളും, പുഴകളും ശ്രീമഹാദേവന്റെ തിരുജഡയിൽ നിന്നുമൊഴുകുന്ന പുണ്യജലധാരകളാണു. അതുകൊണ്ടാണു നദിക്കരയിലും, പുഴയുടെ തീരത്തുമൊക്കെ ബലിതർപ്പണത്തിനും മറ്റും പ്രാധാന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നത്‌. ഒഴുകുന്ന ഈ ജലസാന്നിദ്ധ്യം ശ്രീ പരമശിവന്റെ സഹായത്താൽ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കൾക്ക്‌ മോക്ഷമേകുന്നു. ഹൈന്ദവാചാരപ്രകാരം മരിച്ചതിന്റെ ഏഴാം നാൾ സഞ്ചയനം എന്നൊരു കർമ്മമുണ്ട്‌. സഞ്ചയനം എന്ന ചടങ്ങിനെ അസ്ഥി പെറുക്കൽ എന്നു പറയാറുണ്ട്‌. ഒരു മൺ കുടത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന അസ്ഥിയാണു ചിതാഭസ്മം. ഇത്‌ വീടിന്റെ പുറത്ത്‌ ഭദ്രമായി കുഴിച്ചിടുന്നു. ഇത്‌ 15 ആം ദിവസത്തെ ശേഷക്രിയകൾക്കു ശേഷം പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കുന്നു. അതായത്‌ പരേതാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ ശേഷിപ്പാണു ചിതാഭസ്മം. അതിനേയും ജലത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു (ഈ സമയത്ത്‌ ചിലർ ജാതകവും ഒപ്പം ഒഴുക്കാറുണ്ട്‌). ചിതാഭസ്മം ജലത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നതിനു പിന്നിലും ഒരു തത്വമുണ്ട്‌. പരേതാത്മാവിനെ മോക്ഷത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കുന്നത്‌ ജലമാണു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടൊ എന്നറിയില്ല. ജലമാണു പ്രാണനെ നിലനിർത്തുന്നത്‌. പ്രാണൻ നിലനിൽക്കുന്നതും അന്നത്തിലാണു. നാം കഴിക്കുന്ന അന്നത്തെ നയിക്കുന്നതും ജലമാണു. നാം കഴിക്കുന്ന അന്നത്തെ ആമാശയത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കുന്നത്‌ ഉമിനീരാണു (ജലം). കട്ടികൂടിയ ആഹാരം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അൽപം ജലം കുടിക്കാറില്ലെ.അതുകൊണ്ട്‌ ജീവാത്മാവായ പ്രാണനേയും പരമാത്മാവിലേക്ക്‌ ജലം നയിക്കുന്നു, നദിയായും, പുഴയായും ഒഴുകുന്ന ജലം അവസാനം എത്തിചേരുന്നത്‌ സമുദ്രത്തിലാണു. സമുദ്രം നദികളുടെ ഒരു ലയനമാണു. സമുദ്രത്തിലെ ജലം നീരാവിയായി, കാർമ്മേഘമായി, മഴയായി പലഭാഗങ്ങളിലായി പെയ്ത്‌ തോടുകളായും പുഴയായും, നദിയായും ഒഴുകി ഒടുവിൽ സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ എത്തിചേരുന്നു, അതായത്‌ എവിടെനിന്നാണോ ഉത്ഭവിച്ചത്‌ അവിടേക്കുതന്നെ എത്തിചേരുമ്പോഴാണു ലയനം അതായത്‌ ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുന്നത്‌. പ്രകൃതിയിലെ സകലതിലും ഈ ലയനം നമുക്ക്‌ കാണാം. ഇതുപോലെ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണു ഈ ജീവാത്മാവു. ഈ ജീവാത്മാവ്‌ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ ലയിക്കുമ്പോഴാണു മോഷം ലഭിക്കുന്നത്‌. പക്ഷെ നമുക്കതിനു കഴിയുന്നില്ല. ഈ ജീവൻ പല പല കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ട്‌ ജനിച്ചും മരിച്ചും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും മോക്ഷമില്ലതെ ജനനമരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുസൂതം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മോക്ഷത്തെ പ്രതീകാത്മകമായി ചിതാഭസ്മം ഒഴുക്കുന്നതിലൂടെ മാനവരാശിക്ക്‌ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണു ചിതാഭസ്മം ഒഴുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങു. നാം ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ എത്രപേർക്കറിയാം ഇത്‌. മരിച്ച ഒരാളിന്റെ ചിതാഭസ്മം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കിയാൽ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനു മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഒരിക്കലുമില്ല എന്നു തന്നെയാണു. പിന്നെ എന്തിനാണു ഒഴുക്കുന്നത്‌ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈയൊരു ആചാരത്തിലൂടെ നമുക്ക്‌ ചിലത്‌ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി തരാനുണ്ട്‌. ഈ ശാസ്ത്രം ലളിതമാണു അതേസമയം ഗഹനവുമാണു,

ഗണപതിയും വഴിപാടുകളും

കറുക അര്‍ച്ചന - തടസ്സം മാറ്റാന്‍

മുക്കുറ്റി അര്‍ച്ചന - കാര്യലാഭം

അഷ്ടോത്തരാര്‍ച്ചന - മനഃശാന്തി

ദ്വാദശമന്ത്രാര്‍ച്ചന - വിജയം നേടാന്‍

ഗണേശസൂക്താര്‍ച്ചന - ദാരിദ്ര്യം, ദുഃഖശമനം

സഹസ്രനാമാര്‍ച്ചന - ഐശ്വര്യവര്‍ദ്ധനവ്

കറുകമാല - പാപശമനം

ഗണപതിഹോമം - സമ്പൂര്‍ണ്ണഗണേശപ്രീതി

ഉണ്ണിയപ്പം - കാര്യലാഭം

മോദകം - ലൗകികസുഖപ്രാപ്തി.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.