ദൃഷ്ടിബാധ

അഥ ദൃഷ്ടിഭവാ ബാധാ കഥ്യന്തേ തത്ര യേ നരാഃ
നാര്യോƒഥവാ ഗ്രഹൈര്‍ബാദ്ധ്യാശ്ശാസ്ത്രോക്താന്‍ കീര്‍ത്തയാമിതാന്‍.


സാരം :-

ദൃഷ്ടിബാധ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നവിധമുള്ള പുരുഷന്മാര്‍ക്കും ഇന്നവിധമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കുമാണെന്ന് ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഗ്രഹങ്ങളുടെ (ബാധകളുടെ) ദൃഷ്ടിയില്‍പെട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ ബാധകള്‍ ആ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍പെട്ടു ഭയപ്പെട്ടോ ദൃഷ്ടിബാധയുടെ പീഡസംഭവിക്കുന്നതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.