ബാധാരാശികള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ആരൂഢരാശൌ ചര ആയരാശൌ
സ്ഥിര തു ബാധാ നവമേ വിചിന്ത്യാ
തത്രോദയേ കാമഗൃഹേ ത്രയാണാം
കേന്ദ്രേഷു ചൈഷാമിതി കേചിദാഹുഃ


സാരം :-

മേടം, കര്‍ക്കടകം, തുലാം, മകരം എന്നീ ചരരാശികളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആരൂഢമായി (ലഗ്നമായി) വന്നാല്‍ അതിന്‍റെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാശി ബാധകസ്ഥാനമാണ്.

ഇടവം, ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം എന്നീ സ്ഥിരരാശികളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) അതിന്‍റെ ഒമ്പതാം രാശി ബാധാസ്ഥാനമാണ്.

മിഥുനം, കന്നി, ധനു, മീനം എന്നീ ഉഭയരാശികളില്‍ ഒന്ന് ആരൂഢമായാല്‍ (ലഗ്നമായാല്‍) അതിന്‍റെ ഏഴാമത്തെ രാശി ബാധകസ്ഥാനമാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു പക്ഷമുണ്ട്. ഔബാധകസ്ഥാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രരാശികളും ബാധാസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നു ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് രണ്ടു പക്ഷത്തില്‍ ബാധകസ്ഥാനം പറയാം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.