ദൈവകോപം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

അവമാനമൃണം വൈരം വിഘ്നോ ഭാഗ്യവിപര്യയഃ
ഈശ്വരാജ്ഞാ ച ലക്ഷ്യന്തേ കാരണം ഗ്രഹപീഡനേ 

സാരം :-
ഗ്രഹങ്ങളേയോ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കര്‍ത്താക്കന്മാരായ മറ്റു ദേവന്മാരേയോ നിന്ദിക്കുന്നതും അവര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ ബലിപൂജാദികള്‍ ചെയ്യാതെ മുടക്കം വരുത്തുന്നതും വിശേഷിച്ച് അവര്‍ക്ക് ഏതോ കാരണവശാല്‍ തന്‍റെമേല്‍ വിരോധം ഉണ്ടായാലും അവര്‍ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ മുടക്കം വരുത്തിയാലും ഭാഗ്യദോഷം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ദൈവകോപമുണ്ടാകത്തക്ക ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍ തന്നില്‍നിന്നുണ്ടായാലും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അഭിജ്ഞന്മാര്‍ പറയുന്നത്. തനിക്ക് അപമാനം വരുമ്പോഴും അധികമായി കടം വന്നുകൂടുമ്പോഴും കര്‍മ്മവിഘ്നം വരുമ്പോഴും ദുഷ്ക്കാലങ്ങളും ഈശ്വരവിരോധമുള്ള പ്രവൃത്തികളെക്കൊണ്ടും തനിക്ക് ഗ്രഹപീഡനം സംഭവിക്കുമെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ന്യായങ്ങളും ഉചിതങ്ങളാണ്. ഭാഗ്യഹാനിയും ദൈവകാരുണ്യക്കുറവും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ അവമാനാദികളായ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തങ്ങള്‍ക്കോ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കോ സംഭവിക്കുന്നതിനിടയായാല്‍ അവരുടെ കോപം ഉണ്ടാകുമെന്നും സാമാന്യേന ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.