രോഗത്തിന്‍റെ കാരണം ദൃഷ്ടിബാധയാണെന്ന് പറയണം

ചരരാശിഗതേ ലഗ്നേ ധരാസുതയുതേ മദേ
 ലഗ്നേ സഹിതപാപേ ച ദേവതാദര്‍ശനാദ്രുജാ

സാരം :-

ചരരാശി, ലഗ്നം വരിക ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വ നില്‍ക്കുക ഇങ്ങിനെ വന്നാലും ലഗ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹം വരിക ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വ വരിക ഇങ്ങിനെ വന്നാലും രോഗത്തിന്‍റെ കാരണം ബാധാദര്‍ശനമാണെന്ന് പറയണം. ബാധകളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയമാകുക നിമിത്തം അവരുടെ ആവേശമുണ്ടായാലും തന്നിമിത്തം രോഗം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.