ദൈവജ്ഞൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയം കാല് കല്ലിൻമേൽ തട്ടുകയോ ശിരസ്സ് തൂണിൻമേലോ മറ്റോ അടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ

പാഷണാദിഷു പാദസ്ഖലനം സ്തംഭാദികേ തഥാ ശിരസഃ
നേഷ്ടം നിർഗമനേƒന്യാന്യപി ചിന്ത്യാനി ലോകസിദ്ധാനി.

സാരം :-

ദൈവജ്ഞൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയം കാല് കല്ലിൻമേൽ തട്ടുകയോ ശിരസ്സ് തൂണിൻമേലോ മറ്റോ അടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കഷ്ടഫലമാണെന്ന് അറിയണം. 

ലോക മുഖേനയും ശാസ്ത്രം വഴിയായും ഗുരുപദേശം കൊണ്ടും ലഭിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു നിമിത്തങ്ങളും അവയുടെ ശുഭാശുഭവും കൂടി ദൈവജ്ഞൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയം ചിന്തിച്ച് ധരിച്ചുകൊള്ളണം.

"നിർഗച്ഛതോംബരം" എന്നു തുടങ്ങി ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട നിമിത്തങ്ങൾ ദൈവജ്ഞനെ മാത്രമല്ല ദൂതനേയും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. വിശേഷിച്ച് ഈ വക നിമിത്തങ്ങൾ ദൈവജ്ഞന്റെ ശ്രോത്രദൃഗാദികൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാലും മതിയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.