ശുഭശകുനമോ അശുഭശകുനമോ ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്നവരാണെന്നു

സദസച്ഛകുനോദ്ഭൂതൗ കർതൃഭിദാസ്ത്യേവ തൽഫലാനുഭവേ
മാർഗാദിഭേദവശതസ്തദപി ച ശാസ്ത്രാന്തരേ കഥിതം.

സാരം :-

ശുഭശകുനമോ അശുഭശകുനമോ ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്നവരാണെന്നു ശകുനം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അവസ്ഥനോക്കി തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അതു ശാസ്ത്രാന്തരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശകുനമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിമിത്തങ്ങളേയും ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.