ആയുസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്ന സമയം അതായത് രോഗം ശമിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ

പിതൃപുഷ്പം തിലം വഹ്നിർനൂതനം വസനം തഥാ,
ദർഭദധ്യാദി നിഖിലം സംഭൃതം പിതൃകർമണേ,

മരണാന്തരാപേക്ഷം ദ്രവ്യം യത്സകലന്തു തൽ
ഏതേഷാം ദർശനം നൂനമായുഃപ്രശ്‌നേ മൃതിപ്രദം.

സാരം :-

ആയുസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്ന സമയം അതായത് രോഗം ശമിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറൂള, എള്ള്, തീയ്യ്, കോടിവസ്ത്രം, പിതൃകർമ്മത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർഭ, തൈര്, മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ശവസംസ്കാരത്തിനും മറ്റും ഉതകുന്ന വിറക്, ഉണക്കലരി മുതലായ വസ്തുക്കൾ ഇവകളെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ രോഗി മരിച്ചുപോകുമെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.