പ്രശ്നത്തിനു പുറപ്പെടുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ കാലഹോരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹൂർത്തവിധി പ്രകാരമുള്ള ശുഭസമയത്തോ ആയിരിക്കണം

പ്രശ്നകാലോദ്ഭവം ബുദ്ധ്വാ സദസത്സമയാദികം
നിർഗച്ഛേത്സമയേ ജീവകാലഹോരാദികേ ശുഭേ.

സാരം :-

പ്രശ്നത്തിന്റെ സമയം ദേശം മുതലായ സകലതിനെയും അതിന്റെ ശുഭാശുഭത്തെയും വഴിപോലെ അറിഞ്ഞിട്ട് - നല്ലപോലെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിൽ ധരിച്ചിട്ട് - പ്രശ്നത്തിനു പുറപ്പെടണം. പ്രശ്നത്തിനു പുറപ്പെടുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ കാലഹോരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹൂർത്തവിധി പ്രകാരമുള്ള ശുഭസമയത്തോ ആയിരിക്കണം. 

വ്യാഴത്തിന്റെ കാലഹോരായാണ് പ്രശ്നത്തിന് പറയപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയം

കാലഹോര അറിയുന്നതിനുള്ള ന്യായം താഴെ പറയുന്നു.

ഒരു പകലിനു പന്ത്രണ്ട് കാലഹോരയാണ്. ഒരു കാലഹോരയ്ക്ക് രണ്ടര നാഴിക ആയിരിക്കും. പകലിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് ഈ കാലഹോരാകാലത്തിനും അല്പം കൂടുതൽകുറവ് വന്നേക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും പന്ത്രണ്ട് കാലഹോരയാണുള്ളത്.

പകൽ ഉദയം മുതൽ രണ്ടര നാഴിക പുലരുന്നതുവരെയാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാലഹോര. അതിന്റെ നാഥൻ അന്നത്തെ ആഴ്ചയുടെ അധിപനാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാലഹോരയുടെ അധിപൻ ആ ആഴ്ചയുടെ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ അധിപനാണ്. അതിന്റെ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ അധിപനാണ് മൂന്നാമത്തെ കാലഹോരയുടെ നാഥൻ. ഇങ്ങനെ ക്രമേണ കണ്ടുകൊൾക.

 രാത്രിയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാലഹോര അന്നത്തെ ആഴ്ചയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ അധിപന്റേതാണ്. പിന്നെ ക്രമേണ ആറാമതുള്ള വാരാധിപൻമാരുടേതായിരിക്കും.

പ്രമാണം :-

ദിനദ്വാദശാംശോ മത കാലഹോരാ
പതിസ്തസ്യ പൂർവ്വസ്യ വാരാധിധാഥഃ
തതഃ ഷഷ്ഠഷഷ്ഠാഃ ക്രമേണേതരേഷാം
നിശായാന്തു വാരാധിപാൽ പഞ്ചമാദ്യഃ

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.