ശ്വാസം വലതുവശമാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളത് ആൺകുട്ടിയെന്നും ശ്വാസം ഇടതുവശമാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി എന്നും പറയണം

ഗർഭിണീദർശനേ വായുർദക്ഷിണേ ചേൽ പൂമാൻ, വധുഃ
ഗർഭസ്ഥാ വാമഭാഗേ ചേ, ദ്ദ്വയോർന്നോ ചേദസൽപ്രജാ.

സാരം :-

ജ്യോതിഷക്കാരൻ ഒരു ഗർഭിണിയെ കണ്ടാൽ ശ്വാസപരീക്ഷ ചെയ്തു പ്രജയുടെ (കുട്ടിയുടെ) സ്ത്രീപുരുഷഭേദം അറിയാവുന്നതാണ്. ശ്വാസം വലതുവശമാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളത് ആൺകുട്ടിയെന്നും ശ്വാസം ഇടതുവശമാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി എന്നും രണ്ടിലും ശരിയായ ശ്വാസഗതിയില്ലാതെ ശ്വാസം ഊർദ്ധ്വമുഖമായി പോകുകയാണെങ്കിൽ പ്രജയ്ക്ക് ജീവനില്ലാതെ പ്രസവിക്കുമെന്നും അറിയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.