ദൂതനും (പൃച്ഛകനും) ശ്വാസവും ഒരു ഭാഗത്തു വരികയും ചെയ്‌താൽ രോഗി ജീവിക്കും

ലയലിംഗശ്രവണേക്ഷാസ്മരണാഭാവേ തു ദൂതമാരുതയോഃ
ഏകദിശാവസ്ഥാനേ ജീവതി രോഗീ വിപര്യയേ മ്രിയതേ.

സാരം :-

മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായ രോഗാധിക്യം, പതനം, അഭിഘാതം സർപദംശനം മുതലായവകളെ ദൈവജ്ഞൻ ഓർക്കുകയോ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാതെയിരിക്കുകയും ദൂതനും (പൃച്ഛകനും) ശ്വാസവും ഒരു ഭാഗത്തു വരികയും ചെയ്‌താൽ രോഗി ജീവിക്കും. ദൂതൻ ഒരു ഭാഗത്തും ശ്വാസം മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമാവുകയും മരണചിഹ്നങ്ങളെന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ സ്മരിക്കുകയോ ചെയ്കയും ഉണ്ടായാൽ രോഗി മരിക്കും ഇതു അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയിലെ വചനമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.